Obbola Hembygdsförening

Obbola Hembygdsförening är till för att bevara Obbolas kulturarv.